Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO JAGUARIBE
Tipo Mês Ano Tipo Folha Data Envio
Contra ChequeDezembro2018Normal
Contra ChequeNovembro2018Normal
Contra ChequeOutubro2018Normal
Contra ChequeSetembro2018Normal
Contra ChequeAgosto2018Normal
Contra ChequeJulho2018Normal10/08/2018 13:45
Contra ChequeJunho2018Normal10/07/2018 11:00
Contra ChequeMaio2018Normal08/06/2018 10:38
Contra ChequeAbril2018Normal10/05/2018 11:02
Contra ChequeMarço2018Normal10/04/2018 11:25
Contra ChequeFevereiro2018Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJaneiro2018Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro20171ª Décimo20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeNovembro2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeOutubro2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeSetembro2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAgosto2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJulho2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJunho2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMaio2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAbril2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMarço2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeFevereiro2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJaneiro2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro20161ª Décimo20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeNovembro2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeOutubro2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeSetembro2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAgosto2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJulho2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJunho2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMaio2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAbril2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMarço2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeFevereiro2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJaneiro2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeNovembro2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeOutubro2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeSetembro2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAgosto2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJulho2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJunho2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMaio2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAbril2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMarço2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeFevereiro2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJaneiro2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro20141ª Décimo20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeNovembro2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeOutubro2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeSetembro2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAgosto2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJulho2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJunho2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMaio2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAbril2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMarço2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeFevereiro2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJaneiro2014Normal20/03/2018 17:20
Declaração de RendimentosDezembro2013Normal
Ficha FinanceiraDezembro2013Normal
Contra ChequeDezembro2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeNovembro2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeOutubro2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeSetembro2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAgosto2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJulho2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJunho2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMaio2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAbril2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMarço2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeFevereiro2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJaneiro2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeNovembro2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeOutubro2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeSetembro2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAgosto2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJulho2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJunho2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMaio2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAbril2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMarço2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeFevereiro2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJaneiro2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro2011Normal
Contra ChequeNovembro2011Normal
Contra ChequeOutubro2011Normal
Contra ChequeSetembro2011Normal
Contra ChequeAgosto2011Normal
Contra ChequeJulho2011Normal
Contra ChequeJunho2011Normal
Contra ChequeMaio2011Normal
Contra ChequeAbril2011Normal
Contra ChequeMarço2011Normal
Contra ChequeFevereiro2011Normal
Contra ChequeJaneiro2011Normal