Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO JAGUARIBE
Tipo Mês Ano Tipo Folha Data Envio
Contra ChequeDezembro2018Normal
Contra ChequeNovembro2018Normal
Contra ChequeOutubro2018Normal
Contra ChequeSetembro2018Normal
Contra ChequeAgosto2018Normal
Contra ChequeJulho2018Normal
Contra ChequeJunho2018Normal
Contra ChequeMaio2018Normal
Contra ChequeAbril2018Normal10/05/2018 11:02
Contra ChequeMarço2018Normal10/04/2018 11:25
Contra ChequeFevereiro2018Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJaneiro2018Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro20171ª Décimo20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeNovembro2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeOutubro2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeSetembro2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAgosto2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJulho2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJunho2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMaio2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAbril2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMarço2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeFevereiro2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJaneiro2017Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro20161ª Décimo20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeNovembro2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeOutubro2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeSetembro2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAgosto2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJulho2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJunho2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMaio2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAbril2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMarço2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeFevereiro2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJaneiro2016Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeNovembro2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeOutubro2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeSetembro2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAgosto2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJulho2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJunho2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMaio2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAbril2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMarço2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeFevereiro2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJaneiro2015Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro20141ª Décimo20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeNovembro2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeOutubro2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeSetembro2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAgosto2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJulho2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJunho2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMaio2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAbril2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMarço2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeFevereiro2014Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJaneiro2014Normal20/03/2018 17:20
Declaração de RendimentosDezembro2013Normal
Ficha FinanceiraDezembro2013Normal
Contra ChequeDezembro2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeNovembro2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeOutubro2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeSetembro2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAgosto2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJulho2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJunho2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMaio2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAbril2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMarço2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeFevereiro2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJaneiro2013Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeNovembro2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeOutubro2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeSetembro2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAgosto2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJulho2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJunho2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMaio2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeAbril2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeMarço2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeFevereiro2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeJaneiro2012Normal20/03/2018 17:20
Contra ChequeDezembro2011Normal
Contra ChequeNovembro2011Normal
Contra ChequeOutubro2011Normal
Contra ChequeSetembro2011Normal
Contra ChequeAgosto2011Normal
Contra ChequeJulho2011Normal
Contra ChequeJunho2011Normal
Contra ChequeMaio2011Normal
Contra ChequeAbril2011Normal
Contra ChequeMarço2011Normal
Contra ChequeFevereiro2011Normal
Contra ChequeJaneiro2011Normal